Digitalizirana Europa do 2030.

Europska Komisija predstavila je viziju, ciljeve i puteve do uspješne digitalne transformacije Europe do 2030., koja je ključna i za prelazak na klimatski neutralno, kružno i otporno gospodarstvo. Ambicija je EU-a da bude digitalno suveren u otvorenom i međusobno povezanom svijetu te da provodi politike u području digitalnih tehnologija koje građanima i poduzećima omogućuju da iskoriste održivu i prosperitetniju digitalnu budućnost u kojoj je na prvom mjestu čovjek. To podrazumijeva uklanjanje nedostataka i ovisnosti te ubrzanje ulaganja.

Danas donesena Komunikacija odgovor je na poziv predsjednice von der Leyen da nadolazeće godine postanu europsko „digitalno desetljeće” i na poziv Europskog vijeća da se uspostavi „Digitalni kompas” te se temelji na Komisijinoj digitalnoj strategiji iz veljače 2020. U njoj se predlaže postizanje dogovora o nizu digitalnih načela, brzo pokretanje važnih višedržavnih projekata i priprema Digitalnog kompasa – zakonodavnog prijedloga za utvrđivanje čvrstog okvira za upravljanje te praćenje napretka.

Digitalni kompas Europe je program kojim će se konkretizirati digitalne ambicije Unije do 2030. Okosnicu čine četiri glavne točke:

  1. Stanovništvo s digitalnim vještinama i visokokvalificirani digitalni stručnjaci. Do 2030. u Uniji bi barem 80 % odraslih osoba trebalo imati osnovne digitalne vještine, zaposleno bi trebalo biti 20 milijuna stručnjaka za IKT i na takvim bi radnim mjestima trebalo biti više žena.
  2. Sigurna, učinkovita i održiva digitalna infrastruktura. Do 2030. sva kućanstva u Uniji trebala bi imati gigabitnu povezivost i sva naseljena područja trebala bi biti pokrivena 5G mrežom, proizvodnja najsuvremenijih i održivih poluvodiča u Europi trebala bi činiti 20 % svjetske proizvodnje, u Uniji bi trebalo raditi 10 000 vrlo sigurnih i klimatski neutralnih rubnih čvorova, te bi Europa trebala dobiti svoje prvo kvantno računalo.
  3. Digitalna transformacija poduzeća. Do 2030. tri četvrtine poduzeća trebale bi se koristiti uslugama računalstva u oblaku, velikim podacima i umjetnom inteligencijom, više od 90 % MSP-ova trebalo bi koristiti barem osnovne digitalne tehnologije, a broj poduzeća „jednoroga” u Uniji trebao bi se udvostručiti.
  4. Digitalizacija javnih usluga. Do 2030. sve ključne javne usluge trebale bi biti dostupne na internetu, svi će građani imati pristup svojim elektroničkim zdravstvenim kartonima te bi 80 % građana trebalo imati elektroničku osobnu iskaznicu.

Kako bi se bolje uklonili nedostaci u ključnim kapacitetima EU-a, Komisija će olakšati brzo pokretanje višedržavnih projekata u kojima se udružuju ulaganja iz proračuna EU-a, država članica i industrije sa sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost te drugim sredstvima EU-a. U svojim planovima za oporavak i otpornost države članice obvezale su se da će barem 20 % sredstava namijeniti digitalnim prioritetima. Potencijalni višedržavni projekti su npr. paneuropska međusobno povezana infrastruktura za obradu podataka, projektiranje i uvođenje nove generacije pouzdanih procesora s niskom potrošnjom energije ili povezane javne uprave.