Dan zlatne vrpce: Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti

Kod liječenja karcinoma u djece vrlo je važno rano otkrivanje bolesti kao i skretanje pažnje javnosti na sve veći broj djece koja su pogođena ovim problemom.

Djetinjstvo je vrijeme radosti i nevine dječje igre. No nažalost postoji sve veća prijetnja koja djeci i adolescentima krade njihovu mladost. Naime, svake se godine u svijetu kod više od 250.000 djece i adolescenata mlađih od 20 godina dijagnosticira neki oblik karcinoma.

Svrha je ovog važnog dana informirati javnost o problemima najmlađih bolesnika te prikupiti sredstva za njihovo liječenje i podršku roditeljima oboljele djece. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj godišnje od malignih bolesti oboli između 150 i 180 djece i mladih. Najčešće od leukemije, malignih tumora mozga i leđne moždine te limfoma.

Između 70 i 80 posto njih uspješno se izliječi. No maligne bolesti mogu se uspješno izliječiti tek ako se dijagnosticiraju na vrijeme. Zato je potrebno širiti svijest u javnosti o simptomima raka u djece, načinima na koji se može pomoći djeci te što učiniti kada roditelj posumnja na ovu opaku bolest. Međunarodni simbol borbe protiv raka među djecom je zlatna vrpca. Njome se želi ukazati koliko je dječji život dragocjen. Ali nas želi i podsjetiti na male heroje koji se svakodnevno bore protiv ovih bolesti.

Kako ističe Hrvatski zavod za javno zdravstvo: „Točan uzrok nastanka malignih bolesti kod djece nije poznat. Maligne bolesti nastaju kad zdrave stanice promijene svoja svojstva te počnu nekontrolirano rasti i dijeliti se. Prema zadnjim dostupnim podacima Registra za rak, u Hrvatskoj je 2015. godine od malignih bolesti oboljelo 149 djece i adolescenata do 19 godina. Od toga su 102 djeteta bila u dobi od 0 do 14 godina. U Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2015. godine oboljelo je 12 djece u dobi od 0 do 14 godina te 12 mladih u dobi od 15 do 19 godina. Prema zadnjim dostupnim podacima o umrlim osobama, u 2016. godini od malignih bolesti je umrlo 18 djece do 14 godina odnosno 30 djece i mladih u dobi do 19 godina, a pet ih je bilo iz Splitsko-dalmatinske županije.“

Najčešće maligne bolesti kod djece i mladih bile su leukemije od kojih je oboljelo 42 djece i mladih do 19 godina. Nakon njih slijedili su limfomi i tumori mozga.

Visoka stopa preživljenja u Hrvatskoj

Kod liječenja malignih bolesti uobičajeno se govori o petogodišnjem preživljenju kao mjeri izlječenja. Prema objavi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, podaci iz velikog svjetskog opservacijskog istraživanja CONCORD-3 pokazali su da je petogodišnje preživljenje od malignih bolesti kod djece u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka. Za limfome u dječjoj dobi iznosilo je 95%, akutne limfatične leukemije 85%, a za tumore mozga 73%.

Pa ipak, unatoč ovim ohrabrujućim podacima, manifestacija kao što je Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti izuzetno je važna za skretanje šire pozornosti na opasnog „kradljivca djetinjstva“ naših mališana.