Dan civilne zaštite u OBŽ

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se 1. ožujka.

Osječko-baranjska županija program započinje otvorenjem izložbe fotografija tematski vezanih uz aktivnosti sustava civilne zaštite s ciljem prevencije i edukacije građana u Kulturnom centru Osijek. Slijedi svečana sjednica Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije (10:00 sati) u Velikoj vijećnici.

Obilježavanje Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite RH održava se prema propisanim epidemiološkim mjerama.

Informacije u medijima iz svijeta i Republike Hrvatske o ljudskim žrtvama, razorenim materijalnim dobrima i štetama po okoliš od prirodnih nepogoda i/ili tehničko-tehnoloških nesreća, sve su učestalije. Nesreće i u svezi s njima potreba provođenja cjelovite skrbi o njihovim posljedicama i žrtvama, povod su za utemeljivanje i djelovanje sustava civilne zaštite. Stoga je sustav civilne zaštite od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a Vlada Republike Hrvatske je odgovorna za upravljanje i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana. Svi ti kapaciteti, na načelu kontinuiteta obavljanja djelatnosti, pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, odnosno kada se aktivira sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je humana i otvorena sposobnost čija djelatnost nije zatvorena državnim granicama. Zato je bitno stalno unaprjeđivati bilateralne kontakta te stalno participirati u radu međunarodnih organizacija na području civilne zaštite u cilju pružanja i primanja međunarodne pomoći u katastrofama.