Dan Centra za odgoj i obrazovanje ”Ivan Štark” Osijek

Centar za odgoj i obrazovanje ”Ivan Štark” Osijek na prigodnoj svečanosti u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića obilježio je svoj Dan. Svečanost je bila središnji dio programa obilježavanja 60 godina postojanja i rada ove ustanove, jedine na području Osječko baranjske županije koja se bavi rehabilitacijom, odgojem i obrazovanjem djece i odraslih korisnika s višestrukim teškoćama u razvoju.

Na svečanosti je ravnateljica Maja Radoš-Bučma govorila o dosadašnjem radu i aktualnostima Centra, njegovih djelatnika, učenika i korisnika poludnevnog boravka, a nazočne su pozdravili župan Ivan Anušić i zamjenica gradonačelnika Osijeka Jasenka Crnković.

– Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ je ustanova koja posljednjih 60 godina brine o najranjivijim skupina društva i čestitam im na upornom i kvalitetnom radu. Mi kao Županija nastojimo biti partner kroz rad škole i sufinanciranjem dnevnog boravka u Briješću za 60 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama. Na raspolaganju smo i ubuduće za sve projekte kojima će se korisnicima Centra osigurati bolji uvjeti učenja i odrastanja – rekao je župan Ivan Anušić.

Zamjenica gradonačelnika Jasenka Crnković čestitala je obljetnicu svim djelatnicima Centra i zahvalila im na predanom i stručnom radu.

Važnost Centra je velika, osobito što postoji stalan trend povećanja broja djece s teškoćama u razvoju. Centar partnerski surađuje s Gradom kao i našim vrtićima i školama kako bi na vrijeme detektirali potrebe djece s teškoćama u razvoju, maksimalno ih educirali i olakšali im život – kazala je.