Daljni pad broja nezaposlenih

Prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje u listopadu je ponovno došlo do pada broja nezaposlenih Baranjaca. S današnjim danom je u evidenciji 5.300 nezaposlenih, što je za 380 osoba manje nego sredinom rujna. Razlozi smanjenja su u sezoni u voćnjacima i vinogradima, te javnim radovima na poslovima vezanim za izbjeglice. U odnosu na početak listopada prošle godine, broj nezaposlenih manji je za oko 630 osoba, na razini Županije oko 4.000, a trenutačna brojka nezaposlenih u Osječko baranjskoj županiji je 29.300. Najveće smanjenje nezaposlenosti bilježi se u Belom Manastiru čak 200 osoba pa je početkom listopada bilo 1.275. U općini Darda broj ostao na 1.000, manji pad je u Kneževim Vinogradima, gdje je u evidenciji oko 600 osoba. U općini Bilje sada je oko 500, a u općinama Popovac i Petlovac evidentirano je par osoba manje nego prošli mjesec oko 350, a u Dražu oko 400. U Općini Jagodnjak manje je za 30-ak pa je sada 415 nezaposlenih te je i u Općini Čeminac broj konačno počeo padati te je sada u evidenciji 309 osoba.