Covid potpora uzgajivačima svinja

Europska Komisija odobrila je hrvatski program za potporu uzgajivačima tovnih svinja pogođenih pandemijom koronavirusa u iznosu od 3 milijuna kuna. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore. Javna potpora doći će u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

Cilj je programa osigurati likvidnost uzgajivača tovnih svinja čija se prodaja smanjila zbog pandemije koronavirusa te im pomoći da nastave s aktivnostima tijekom i nakon krize. Očekuje se da će se mjerom podržati više od 500 poduzetnika. Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Konkretno, i. potpora neće premašiti 225 000 eura po korisniku kako je predviđeno Privremenim okvirom za poduzeća koja djeluju u primarnom poljoprivrednom sektoru; i ii. potpora u okviru programa može se dodijeliti do 31. prosinca 2021.

Komisija je zaključila da je ova mjera potrebna, primjerena i prikladna za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Na temelju toga Komisija je odobrila mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Više informacija o Privremenom okviru i drugim mjerama koje je Komisija poduzela za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa možete pronaći ovdje.

Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojem predmeta SA.62105 u registru državnih potpora na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju nakon što se riješe sva pitanja povjerljivosti.