Cickaj u Lokalu o proračunu i investicijama

Izmjenama poreza na dohodak Općina Bilje ostat će u 2015. godini bez tri milijuna kuna prihoda, a samo u prvom kvartalu manjak je preko 700 tisuća kuna. Pokušat ćemo da najugroženije kategorije stanovnika te učenici i studenti ne osjete manjak. Nama je netko u Zagrebu odlučio uzeti dio prihoda, ali pokušat ćemo ostati na nogama i prilagoditi se novonastalim uvjetima, rekao je načelnik Općine Bilje  Željko Cickaj u emisiji Lokal. {mp3}cickajproracun{/mp3}
Od oko 1.100 kućanstava u mjestu Bilje, na kanalizaciju se priključilo samo   300-tinjak kućanstava, što je premali broj i općina Bilje je primorana ukinuti subvenciju za odvoz fekalija kućanstvima koja su u mogućnosti se priključiti na kanalizaciju. U 2015. godini očekuju se dvije krupnije investicije na kanalizaciji u Kopačevu i uređenju centra u Vardarcu.
{mp3}cickajvardarac{/mp3}
Cickaj se očitovao i o parceli na Kovačkim livadama, oranici koja još stoji neobrađena i o svojoj plaći.
Na status te parcele općina ne može utjecati jer je u vlasništvu države i možemo samo čekati. Oko moje plaće nema nikakve dvojbe i ona je sada nešto malo manja od 11. 000 kuna, rekao je Cickaj.