Centralna ljekarna Valpovo

U centru Valpova, na adresi Osječka 3, danas (26. lipnja 2017. godine) svečano je otvorena novouređena Centralna ljekarna Valpovo. Riječ je o nastavku projekta Ljekarni Osječko-baranjske županije kojim su ove godine već obnovljene centralne ljekarne u Osijeku i Đakovu, sada u Valpovu, a u tijeku je uređenje centralne ljekarne u Belom Manastiru.

Vrijednost investicija u županijskom ljekarništvu samo ove godine iznosi više od 5 milijuna kuna, od čega je do sada utrošeno više od 2 milijuna kuna. U zadnjih sedam godina Ljekarne su za tekuće i investicijsko održavanje izdvojile 13,27 milijuna kuna, pri čemu je obnovljeno 17 ljekarničkih jedinica.

Novouređenu i moderno opremljenu Centralnu ljekarnu otvorio je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, koji je tom prigodom najavio daljnje investicije te kako Županija namjerava rješavati problem nedostatka farmaceutskog kadra.

Osječko-baranjska županija će i dalje razvijati ljekarništvo i širiti mrežu ljekarničkih jedinica kako bi svim stanovnicima osigurali primjerenu i kvalitetnu uslugu. U suradnji sa Sveučilištem J.J. Strossmayera i Medicinskim fakultetom u Osijeku pokrenuli smo inicijativu za osnivanje trogodišnjeg studija na komu će se educirati potreban stručan farmaceutski kadar – najavio je župan Anušić.

Inače, ljekarništvo u Valpovu ima dugu tradiciju. Prvu ljekarnu otvorio je 1860. godine poznati osječki ljekarnik Alexandar Deszathy. Od 1965. godine Ljekarna Valpovo djeluje u sklopu Doma zdravlja Valpovo, a od 18. travnja 2017. godine pripojena je Ljekarnama Osječko-baranjske županije. Ljekarna Valpovo danas ima 30 podružnica.