Borba Baranjske čistoće s nepravilnim odlaganjem otpada

Nakon višetjednih molbi, Baranjska čistoća podsjeća sve korisnike koji u posudu za mješoviti otpad odlažu pepeo, kako je dozvoljeno odložiti tek dobro ohlađene ostatke loženja u manjim količinama i to uz uporabu zatvorenih vrećica ili vreća.

Ujedno, ponovimo i kako se zeleni i vrtni biootpad odlaže isključivo u za to namijenjene besplatne specijalizirane vreće, te je njegovo odlaganje zabranjeno u mješoviti otpad.

Stalnim praćenjem aktivnosti korisnika i kontrolom sadržaja predane posude, djelatnici Baranjske čistoće d.o.o. u slučaju utvrđivanja predstavljenih nepravilnosti, odvoz otpada neće izvršiti.

Podsjetimo, prema Zakonu o gospodarenju otpadom, korisnici usluga dužni su s otpadom postupati na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika te ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi. Jednako tako, isti Zakon kaže kako su korisnici usluge gospodarenja otpadom dužni odvojeno predati biootpad ili ga kompostirati na mjestu nastanka.