Belje stavlja na prodaju zemljište poslovne zone Bilje

Republika Hrvatska je Općini Bilje  darovala  zemljište u svrhu izgradnje poduzetničke zone, a sve u cilju poticanja poduzetništva i investiranja na  području Općine Bilje. Potpisivanjem Ugovora o darovanju, Općina Bilje je preuzela obvezu darovano zemljište privesti poslovnoj namjeni poslovne zone.Tako je između Općine Bilje i Belja d.d sklopljen ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta uz uvjet da kupac isto privede proizvodnoj i gospodarskoj namjeni izgradnjom gospodarskih objekata u određenom roku. Kako su se rokovi ispunjavanja ugovornih obveza pomicali i produljivali Općina Bilje se dodatkom ugovora dodatno zaštitila.Zadnje produženje roka za ispunjenje ugovornih obveza nastupilo je kada je Općinsko vijeće Općine Bilje prihvatilo razloge Belja d.d.  te je izašlo u susret Belju d.d. i odobrilo produženje Ugovora i odredilo novi rok, detaljno utvrdivši uvijete pod kojima se odobrava produženje roka za ispunjenje ugovorenih obveza dvije godine od potpisa Dodatka no i nadalje, uz zabranu otuđenja i opterećenja po predmetnom kupoprodajnom ugovoru. Međutim događa se da se to zemljište sada prodaje. Načelnik općine Željko  Cickaj kaže kako je zemljište opterećeno kreditom.

{mp3}2019/Cickaj Zemljiste 1{/mp3}
Preuzete obveze od strane Belja nisu ispunjene, a u tom slučaju Prodavatelj Općina Bilje , ima pravo na jednostran raskid kupoprodajnog ugovora.Nastojeći stvoriti povoljnu klimu za razvoj poduzetništva s jedne strane, a u isto vrijeme svjesna potrebe stavljanja u funkciju darovane imovine, Općina Bilje je poticala, kontaktirala i surađivala sa investitorima u Poslovnoj zoni vodeći se načelom dobrog gospodara i štiteći javni interes i interes Općine Bilje. Posebno se ističe da je za sve vrijeme posjeda od 2008. godine Belje d.d. koristilo zemljište za poljoprivrednu proizvodnju, ubiralo plodove i ostvarivalo državne poticaje na isto, koristeći tako zemljište u Zoni protivno ugovorenoj namjeni, a na što  ih  se stalno i uporno upozoravalo, sve bez plaćanja ikakve naknade stvarnog korištenja, ostvarujući tako značajnu imovinsku korist na štetu Općine Bilje i javnog interesa ističe načelnik Cickaj.
Dopis

{mp3}2019/Cickaj Zemljiste 2{/mp3}