Baranjski turizam u Brifingu

Matej Perkušić

Direktor TZ Baranje Matej Perkušić u emisiji Brifing ponovio je kako su brojčani pokazatelji za 2023. godine opet odlični, kako broj dolazaka tako i broj noćenja. Broj dolazaka bio je na razini 2022. godine, a broj noćenja povećao se za 7 %.

Raste i broj kreveta koji se približio broju od 1.500, a kako su općine Bilje i Draž izvan TZ Baranje, zajedno bi uskoro mogli dosegnuti broj od 2.000 kreveta. Perkušić je najavio niz manifestacija koji će okupiti brojne nove turiste, ali i povratnike u Baranju.