Baranjska čistoća – novi kamion i kante

Baranjska čistoća preuzela je još jedan novi kamion, drugi u godinu dana, a nabavljen je po povoljnijim uvijetima nego prethodni. Osim kamiona, Čistoća je pokrenula projekt pod nazivom ‘Peta kanta’ koji će korisnicima omogućiti korištenje još jedne kante, one za metal. Nabavka kamiona i kanti obilježena je prigodnim domjenkom za djelatnike i korisnike u dvorištu Baranjske čistoće.
Kupovinom kamiona nastavljena je uspješna suradnja s međimurskom tvrtkom Tehnix čiji tehnički direktor Dubravko Horvat kaže kako je riječ o suvremenom vozilu..

{mp3}2020/tehnx{/mp3}

Baranjska čistoća ima 12.500 korisnika, svaki korisnik ima četiri posude i mogućnost zbrinjavanja glomaznog otpada, te korištenje tri reciklažna i jedno mobilno reciklažno dvorište. ”Do sada se metal prikupljao u plastičnim vrećima, a projekt ‘Peta kanta’ omogućit će korisnicima koji žele kantu za metal potpisivanje ugovora s čistoćom o korištenju kante.” rekao je direktor Baranjske Čistoće Damir Paulić..

{mp3}2020/paulickanta{/mp3}