Baranjska čistoća na međunarodnoj konferenciji

U okviru 11. Međunarodne konferencije o zaštiti okoliša, koja se u organizaciji tvrtke Business Media Croatia i časopisa Tehnoeko između 5. i 7. lipnja održala u Poreču, a na kojoj su između tristotinjak sudionika prisustvovali i predstavnici Baranjske čistoće, izlaganje na temu ‘Upravljanje sortirnicom – Viša razina sortiranja i odvajanja otpada’ održao je direktor Damir Paulić.

Tradicionalna godišnja konferencija okupila je vodeće domaće i međunarodne stručnjake iz područja gospodarenja otpadom koji su zajedno s ključnim dužnosnicima analizirali aktualne teme iz sektora te raspravljali o svim aspektima korištenja otpada kao vrijednog resursa, kao i mogućnostima da se dosadašnje dobre prakse primjene na što više lokalnih sredina.

Direktor Paulić sudjelovao je i na panelu u okviru sekcije ‘Gospodarenje ambalažnim otpadom; proširena odgovornost proizvođača’, gdje je posebno istaknuta aktivna uloga Baranjske čistoće u sustavu gospodarenja povratnom ambalažom putem reciklažnih dvorišta te iskustvo upravljanja sortirnicom za korisni otpad.

Baranjska čistoća