Baranjci velikog srca

Kao i cijela Hrvatska, reagirao je i CK BM te je osim građana Belog Manastira akcija prikupljanja hrane obuhvatila većinu naselja u ingerenciji CK. Ravnatelj Damir Mendler tvrdi kako je odziv dobar, a u skladištima belomanastirskog CK stoje spremne palete za odvoz na Banovinu, koje će biti otpremljene prema potrebi. Odziv Baranjaca je odličan.

{mp3}2021/mendler{/mp3}

CK Darda je odmah reagirao nakon potresa i počeo prikupljanje hrane i higijenskih artikala. Odazvalo se 125 osoba iz Općina Darda i Bilje te je prikupljeno preko 5 tona hrane i veća količina higijene. Danas je pomoć otpremljena na Banovinu, a ravnatelj CK Darda Ivan Hodak iz Petrinje javlja kako će nakon dostave pomoći 7 djelatnika CK-a ostati pomoći Petrinji i Glini.

{mp3}2021/hodak petrinja{/mp3}

U CK Darda i CK Beli Manastir i dalje traje prikupljanje prehrambenih i higijenskih artikala, ali se treba voditi računa o roku trajanja.