Balaban u Lokalu


Stanje u Općini Jagodnjak je i dalje teško jer se broj zaposlenih ne povećava,  priljev je sve manji, a povećava se broj i zahtjevi socijalno ugroženih građana. Općina Jagodnjak ima najvišu stopu nezaposlenosti u Baranji oko 40 %, ponovio je u emisiji Lokal načelnik Općine Jagodnjak Anđelko Balaban.
Najveći projekt u općini je vodoopskrbna mreža koja je u potpunosti završena u Jagodnjaku i širi se prema Bolmanu. Završena je asfaltna cesta prema Zornicama, a u tijeku je energetska obnovu Doma kulture. Brend općine Jagodnjak je kulen i Kulinijada, međutim veća proizvodnja  svinja gotovo nestala i svinje se tove isključivo za vlastite potrebe.Za ovu godinu nominirano je dosta projekata, od kojih će samo dio proći, svjestan je Balaban.
Skroman proračun od 13 milijuna kuna bit će iskorišten za niz manjih projekata, te proširenje vodovoda na Bolman.
Nominirali smo u Fond za zaštitu okoliša sanaciju odlagališta i reciklažno dvorište i obnovu fasade općinske zgrade u Jagdnjaku. Javna rasvjeta, zgrada mjesnog ureda te Doma kulture u Bolmanu, naveo je Balaban.