Badnjak blagdan svijetla

Badnjak je blagdan bdijenja, molitve, slavlja i iščekivanja Isusova rođenja. S Badnjakom počinje blagdan svjetla stoga nas ovaj blagdan poziva na sakrament ispovijedi, sakrament koji unosi svjetlo u našu nutrinu, prosvjetljuje naš duh, približava nas jedne drugima i samima sebi. Nekad su se na Badnjak palili panjevi, badnjaci. Danas ih zamjenjuje raznolika rasvjeta, a nisu rijetke ni svijeće ili voštanice. Na Badnjak se Crkva spominje praroditelja ljudskog roda Adama i Eve. Ova imena dolaze iz hebrejskog jezika – Adam znači zemlja, a Eva je ‘ona koja daje život, majka živih’. Adam i Eva bili oslobođeni grijeha Kristovim djelom spasenja koje se odnosi na sve ljude. Zato su u kalendaru svoje mjesto dobili u predvečerje Božića. Badnjak je dan posta, a u Baranji se najčešće kuha fiš paprikaš, a kod Baranjskih Šokaca i hladetina, koja se kuša iza ponoći nakon povratka s ponoćne mise.