Časar o preustroju JPVP

O radu Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Beli Manastir govorio je  u emisiji Brifing  je zamjenik zapovjednika Daniel Časar. Postrojba već dulje vrijeme zapošljava 21 djelatnika, a iako se naziva belomanastirskom, postrojba pokriva cijelu Baranju. Tu je problem, jer baranjske općine, osim općine Bilje nisu u obvezi sufinancirati postrojbu, tako da samo neke participiraju u financiranju. Unazad nekoliko godina, zajedno sa Gradom, radi se na preustroju, tako da sve baranjske općine budu suosnivači nove vatrogasne postrojbe, što je ujedno način da se dođe do državnih sredstava.Na kraju bi općine za potrebe vatrogasne postrojbe manje izdvajale, a za sada postoji načelna suglasnost većine općina.
{mp3}casar brifing{/mp3}
Jedan od problema je starost vozila i manjak ljudstva, ali vatrogasci ipak stižu na svaki požar u zakonskom roku od 15-ak minuta. U prošloj godini zabilježeno je 65 protupožarnih intervencija u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Tehničkih intervencija bilo je 46, u kojima je bilo 11 ozlijeđenih i 5 smrtno stradalih.
Radi se o intervencijama kod starijih samaca, koji su preminuli u svojim kućama ili je intervencija bila tehničke prirode provaljivanja u stambene objekte ili vozila, dodao je Časar.