Anušić:Komarci problem općina i gradova

Danas imamo sličnu siuaciju kao što je bila prije godinu dana,a vezano uz najezdu komaraca. Općine i gradovi nisu odradili svoj posao kao što je trebalo – rekao je u izjavi za medije župan Ivan Anušić. Strategija koja je donesena nije provedena i nije izvršeno onoliko aviotretiranja kao što je bilo dogovoreno i preporučeno od Zavoda za javno zdravstvo.

Županija je prošle godine pomogla pri rješavanju situacije,ali ove godine to neće biti tako jer to su po zakonu dužne učiniti jedinice lokalne samouprave. Župan je podsjetio i kako se prošle godine stvorio veliki otpor prilikom pokušaja formiranja  ustanove koja će voditi brigu i vršiti monitoring kako se ovakve situacije ne bi događale. Da je usvojena prošlogodišnja strategija ovog problema sad ne bi bilo-smatra Anušić,te još jednom  poziva gradonačelnike i načelnike da se aktiviraju i ovaj problem shvate ozbiljno.

 

{mp3}2020/Anusic Komarci{/mp3}

 

 

 

Priopćenje za medije: Najezda komaraca na području Osječko-baranjske županije

Kada se prošle godine dogodila enormna najezda komaraca na području cijele Osječko-baranjske županije, morali smo intervenirati. Osječko-baranjska županija preuzela je i inicijativu i financijsku obvezu aviotretiranja komaraca jer je postalo jasno da su pojedini gradovi i općine propustili reagirati na vrijeme. Preuzeli smo njihovu zakonsku obvezu i potrošili 3,5 milijuna kuna proračunskih sredstava iako to nije naša obveza niti odgovornost. Vlada RH se uključila s 1,7 milijuna kuna i problem komaraca riješili smo aviotretiranjem za što je ukupno izdvojeno ukupno 5,2 milijuna kuna. Kako se ista stvar ne bi ponovila ove godine, donijeli smo Strategiju kontrole komaraca koja uključuje borbu protiv komaraca 365 dana u godini. Gradovi i općine su trebali na gradskim i općinskim vijećima usvojiti navedenu Strategiju jer im ona daje kompletne smjernice za borbu protiv komaraca.

23. siječnja ove godine održali smo Koordinaciju sa svim gradonačelnicima i načelnicima i ponovo ih upozorili na pravovremenu borbu protiv komaraca. Naš Zavod za javno zdravstvo kontinuirano radi monitoring i daje smjernice za tretiranje, a pojedini gradovi i općine ne uvažavaju njihove preporuke.

Danas ponovo na području naše županije imamo sličnu situaciju kao i prošle godine i umjesto da tretiraju u skladu s preporukama, poneki gradovi i općine traže krivca u nekom drugom.

Prvenstveno mislim na Grad Osijek koji ponovo upire prstom u susjedne općine i ZZJZ Osječko-baranjske županije. Nije točno da se čekaju preporuke ZZJZ jer Zavod preporuke izdaje kontinuirano od početka godine. Preporuke su izdane i za aviotretiranje i za tretiranje sa zemlje za ovaj tjedan, a odluka o provedbi je na gradovima i općinama. Županija ne može svake godine preuzimati komunalnu dužnost koja je u nadležnosti gradova i općina. Tu obvezu i dužnost moraju preuzeti upravo gradovi i općine koje prihoduju od poreza, prireza, zakupa, komunalnih naknada i doprinosa te poreza na dohodak. Zbog specifičnosti naše županije dio novca moraju usmjeriti za borbu protiv komaraca 365 dana u godini.