Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

U zgradi Doma zdravlja Osječko-baranjske županije u Osijeku (Drinska ulica 8) otvorena je nova ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kako je Dom zdravlja OBŽ prije dvije godine otvorio ambulantu fizikalne medicine i rehabilitacije u osječkoj Retfali, potom i u Belom Manastiru, s najnovijom ulaganjem zapravo znatno proširuje ukupni kapacitet i kvalitetu usluge ove djelatnosti na području županije.

Osječko-baranjska županija je u protekle četiri godine kontinuirano ulagala u primarnu zdravstvenu zaštitu i područja koja su u djelokrugu naših ovlasti. Proces kojim smo domove zdravlja spojili u jednu krovnu ustanovu doveo je do racionalizacije poslovanja čime smo našim korisnicima omogućili kvalitetniju uslugu, a kroz projekt dostupnije primarne zdravstvene zaštite ukupno smo investirali 26 milijuna kuna u obnovu, izgradnju i opremanje ambulanti. Što se tiče fizikalne medicine i rehabilitacije u Osijeku koju danas otvaramo, Osječko-baranjska županija je uložila 370.000 kuna, a ona je namijenjena prije svega dječjim pacijentima, pa djeca i njihovi roditelji više ne moraju odlaziti u Bizovac na rehabilitaciju već to mogu činiti u Osijeku – rekao je župan Ivan Anušić.

Ravnatelj Doma zdravlja OBŽ Mato Lukić pojasnio je tijek otvaranja ambulante. – Ovo je prva ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije za pregled djece u Osijeku koja će našim sugrađanima olakšati medicinsko liječenje jer neće morati odlaziti u Bizovac, no postupak njenog otvaranja nije bio nimalo lagan. Naime, u mreži HZJZ-a nije postojalo mjesta za otvaranje ambulante ovog tipa, međutim nismo odustali već smo uz dodatna obrazloženja o nužnosti ovakve ustanove uspjeli dobiti sve potrebne dozvole. Ordinacija nije prostorno velika, ali udovoljava svim minimalnim tehničkim uvjetima koji su potrebni i zapošljava stručnjake i zdravstveno osoblje koje je radilo s najmlađim pacijentima – istaknuo je Lukić.

Važnost otvaranja ove ordinacije je prije svega u zbrinjavanju neurorizične djece, a ovakva investicija je veliko ulaganje i za grad Osijek s obzirom da posljednjih 20-ak godina nije bilo mjesta gdje bi se istovremeno provodili dječji fizijatrijski pregledi i medicinska gimnastika. Otvaranjem ove ambulante to smo postigli te ćemo moći doprinijeti ranoj intervenciji kod djece s neuromotornim poteškoćama, da bi se na neki način postigli što bolji neurorazvojni ishodi i izbjegla veća oštećenja – istaknula je Ankica Firi, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.

Veliko nam je zadovoljstvo danas otvoriti ovu ordinaciju čije nam je otvaranje bilo jedno od prioriteta. Zahvaljujem se Osječko-baranjskoj županiji i županu Ivanu Anušiću što su imali razumijevanja za ovu investiciju, kao i ravnatelju Lukiću, čime se znatno povećala kvaliteta usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i olakšalo liječenje najmlađim pacijentima i njihovim roditeljima – kazao je predsjednik Povjerenstva za infrastrukturu i hortikulturu GČ Industrijska četvrt Zdravko Nalio.