2.525 nezaposlenih u Baranji

Sredinom lipnja uslijedio je daljnji pad nezaposlenosti u Baranji, a s obzirom na maturante pad će u srpnju vjerojatno biti usporen. S današnjim danom u evidenciji belomanastirskog Zavoda za zapošljavanje je 2.525 osoba, što je za 400-tinjak manje nego u svibnju, s tim da Općina Bilje ne ulazi u statistiku. U javnim radovima je 130 osoba, a kroz program radova za Rome uposleno je 170 osoba. Na Jadranu je do sada posao pronašlo oko 260 osoba, a očekuje se brojka kao i prošle godine oko 400. Na razini županije također se bilježi pad broja nezaposlenih i sada ih je oko 15.000. za 1.100 manje nego u svibnju ili oko 3.200 manje nego u lipnju prošle godine. Početkom lipnja poslodavci su na razini županije prijavili 1.400 slobodnih radnih mjesta, oko 160 radnih mjesta više nego prethodnog mjeseca. Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz prerađivačke industrije, trgovine i poljoprivrede.
U Belom Manastiru broj je smanjen na 830 osoba, u Dardi na 480, Općini Kneževi Vinogradi 330. Općina Popovac ima 150 nezaoposlenih, Bilje 215, Draž 205 i Čeminac 220. Općina Petlovac 210 i Jagodnjak 250 nezaposlenih osoba.