200 milijuna eura za likvidnost

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) spremna je Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) odobriti kredit od 200 milijuna eura za likvidnost poduzetnika, izvijestio je ministar financija Zdravko Marić na sjednici Vlade, koja je odobrila početak ugovaranja toga kredita.

Vlada je, naime, donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o jamstvu između države i IBRD-a za projekt pomoći poduzećima u osiguravanju likvidnosti u Hrvatskoj te odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zajmu između IBRD-a i HBOR-a za taj projekt.

Novac iz IBRD-ova i HBOR-ova aranžmana po Marićevim je riječima namijenjen u prvom redu malim i srednjim privatnim poduzetnicima, slabije kapitaliziranim poduzećima i onima orijentiranima izvozu, te poduzetnicama.

Kreditna sredstva trebala bi im olakšati probleme s likvidnošću izazvane utjecajem pandemije covida-19 na njihovo poslovanje.

U strukturi odobrenih kredita najveći dio planira se za obrtna sredstva, a do 30 posto i za financiranje restrukturiranja poduzeća, rekao je Marić.

Ministar financija računa i da će IBRD-ova odnosno HBOR-ova linija potaknuti i poslovne banke na “dodatnu kreditnu aktivnost” od oko 80 milijuna eura.